top of page

סדנאות עומק (אינטנסיבים) בתיאטרון פלייבק

כחוקר את האומנות של תיאטרון פלייבק, מאז 2012, עשהאל המוסמך ברמה הגבוהה ביותר בתחום הפלייבק (APTT) חוקר תחומים וטכניקות שונות של פלייבק דרך סדנאות עומק (אינטנסיבים) ברחבי הארץ והעולם. הסדנאות המקוריות של עשהאל משלבות מושגים, תיאוריות וטכניקות מעולם האימפרו, תנועה, קול, NLP, action theater, פסיכודרמה, פסיכותרפיה ועוד. כל סדנא משלבת ידע תיאורטי לצד יישום מעשי, כך שמשתתפי הסדנא יוכלו ליישם את החומר גם בעתיד. חלק מתוצרי המחקר נכתבים במאמרים (שניתן למצוא כאן). מעל 500 איש השתתפו באינטנסיבים השונים בישראל ובעולם, ומדווחים על גדילה, הנאה ויצירה (ניתן לקרוא משובים כאן).

להלן תיאורים של סדנאות העומק שד״ר רומנלי פיתח והנחה בשנים האחרונות:

 • שחקן הנינג'ה בתיאטרון פלייבק – המשגה וטכניקות עבור שחקן הנינג'ה (שחקן שלא נבחר לתפקיד מסוים). סדנת הבסיס של הגישה הייחודית של עשהאל לפלייבק.

 • פלייבק מבוסס מובחנות - המשגה וטכניקות החוקרות כיצד לעשות ״פלייבק איטי״ שנשען על הכאן ועכשיו, על ״החום״ האינטימי שנוצר בין כל שני שחקנים/ות על הבמה. אנו נגלה ונחקור כיצד הדמויות שאנו משחקים הם כמו ״צעיף דק״ על פנינו וכיצד נוכל להעיז להביא יותר מעצמנו האותנטי בשיקוף הפלייבקיסטי.

 • אנטגוניזם בפלייבק – המשגה וטכניקות ייעודיות, להבאה של כוח האנטגוניזם בתאטרון פלייבק, בכדי להעמיק ולהעצים את העוצמה הרגשית והאסטטית של השיקוף.

 • מקהלות בפלייבק – המשגה וטכניקה של הגרסא הייחודית של עשהאל לפוטנציאל של מקהלות בתאטרון פלייבק.

 • שיקופים פתוחים בפלייבק – המשגה, תיאוריה ותבנית פשוטה וייעודית, המאפשרת שפה משותפת, מקצועית ועמוקה לאילתור קבוצתי פתוח של סיפורים.

 • דילמות וקונפליקטים בפלייבק – המשגה, טכניקות וצורות ייעודיות המאפשרות שיקוף דילמות בצורה עמוקה ומקצועית על הבמה.

 • פריזים בפלייבק - המשגה וצורות ייעודיות שמשתמשות בפונטציאל העצום של פריזים בכדי להעמיק את השיקוף ואת השלכות הקהל על השחקנים.

 • שתיקות בפלייבק - המשגה, משחק עם השקט, וצורות ייעודיות הנשענות על שתיקות, ומעמיקות את השיקוף והתחברות הקהל אליו.

 • דימויים ומטאפורות בפלייבק - המשגה, שימוש וצורות ייעודיות עם דימויים ומטאפורות, בדרכים המאפשרות הרחבה והעמקה רובדי השיקוף..

 • מיניות וארוטיקה בפלייבק – המשגה וטכניקה אסטטית ומקצועית, המאפשרת לשחקנים להביא מרחבים אירוטיים על הבמה, תו"כ שמירה על אותנטיות השיקוף.

אינטנסיב פלייבק - העיוורון והיופי

אינטנסיב פלייבק - העיוורון והיופי

3-4.8

אינטנסיב שחקן הנינג'ה בפלייבק

אינטנסיב שחקן הנינג'ה בפלייבק

4-5.1.13

אינטנסיב דימויים ומטאפורות בפלייבק - 17-18.6.16

אינטנסיב דימויים ומטאפורות בפלייבק - 17-18.6.16

אינטנסיב אנטגוניסט בתיאטרון פלייבק

אינטנסיב אנטגוניסט בתיאטרון פלייבק

4-5.12.15

אינטנסיבים פריזים בתיאטרון פלייבק

אינטנסיבים פריזים בתיאטרון פלייבק

26-27.2.16

אינטנסיב שתיקות בתיאטרון פלייבק

אינטנסיב שתיקות בתיאטרון פלייבק

1-2.4.16

אינטנסיב מקהלות בתיאטרון פלייבק

אינטנסיב מקהלות בתיאטרון פלייבק

13-14.3.15

פלייר אינטנסיב מיניות וארוטיקה

פלייר אינטנסיב מיניות וארוטיקה

28-29.3.14

אינטנסיב שחקן הנינג'ה בתיאטרון פלייבק

אינטנסיב שחקן הנינג'ה בתיאטרון פלייבק

31.10.-1.11

אינטנסיב תבניות לשיקופים פתוחים בתיאטרון פלייבק

אינטנסיב תבניות לשיקופים פתוחים בתיאטרון פלייבק

7-8.8.15

אינטנסיב קונפליקטים ודילמות בתיאטרון פלייבק

אינטנסיב קונפליקטים ודילמות בתיאטרון פלייבק

5-6.6.15

אינטנסיב אנטגוניזם בפלייבק 26-27.1.17

אינטנסיב אנטגוניזם בפלייבק 26-27.1.17

אינטנסיב heat בתיאטרון פלייבק 23-24.11

אינטנסיב heat בתיאטרון פלייבק 23-24.11

אינטנסיב שחקן הנינג'ה בתאטרון פלייבק - 2

אינטנסיב שחקן הנינג'ה בתאטרון פלייבק - 2

bottom of page